Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Biên phòng Kon Tum phá đường dây ma túy lớn

https://tv.plo.vn/an-ninh-trat-tu/bien-phong-kon-tum-pha-duong-day-ma-tuy-lon-920791.html

Theo Bồ Tiến - Văn Lý 

(Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

Bình luận của bạn

Top
×