Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Clip lễ truy điệu 2 phi công máy bay Su-U22 hy sinh

http://tv.plo.vn/thoi-su/clip-le-truy-dieu-2-phi-cong-may-bay-suu22-hy-sinh-784676.html

Theo ĐẮC LAM

(Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh)

Bình luận của bạn

Top
×