Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Clip: Quạt đang quay trong nhà hàng bất ngờ rơi trúng đầu thực khách

https://www.phapluatxahoi.vn/tv-quat-dang-quay-trong-nha-hang-bat-ngo-roi-trung-dau-thuc-khach-a549760.html

The CK

(Pháp Luật Xã Hội)

Bình luận của bạn

Top
×