Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Đất công viên bị “xẻ thịt” để kinh doanh

http://tv.plo.vn/luat-va-cuoc-song/dat-cong-vien-bi-xe-thit-de-kinh-doanh-783674.html

Theo EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

(Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh)

Bình luận của bạn