Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Độc đáo ngôi trường dòng trăm tuổi giữa lòng thành phố

https://tv.plo.vn/video-photo-hi-hoa/video/doc-dao-ngoi-truong-dong-tram-tuoi-giua-long-thanh-pho-884602.html

Theo Hoàng Giang - Nguyễn Quyên - Huỳnh Như - Quốc Vũ 

(Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

Bình luận của bạn

Top
×