Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Kiến nghị cấp phép nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài

https://tv.plo.vn/do-thi/kien-nghi-cap-phep-nhap-canh-cho-cac-chuyen-gia-nuoc-ngoai-921241.html

Theo Tuấn Kiệt - Huỳnh Như 

(Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

Bình luận của bạn

Top
×