Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Luật sư của bà Thảo nói về yêu cầu thay đổi chủ tọa

https://tv.plo.vn/phap-luat/luat-su-cua-ba-thao-noi-ve-yeu-cau-thay-doi-chu-toa-874296.html

Theo Minh Tâm - Huế Xuân 

(Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

Bình luận của bạn

Clip mới đăng
Top
×