Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Nam phi công người Anh ngừng chạy ECMO

https://tv.plo.vn/Video/nam-phi-cong-nguoi-anh-ngung-chay-ecmo-916472.html

Theo HOÀNG LAN - HUỲNH NHƯ

(Pháp Luật TP Hồ Chí Minh)

Bình luận của bạn

Top
×