Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Nga đăng video giáng đòn phá hủy trung đội xe tăng Leopard 2A6 tối tân của Ukraine

https://www.phapluatxahoi.vn/tin-tuc-quoc-te/nga-dang-video-giang-don-pha-huy-trung-doi-xe-tang-leopard-2a6-toi-tan-cua-ukraine-c415a1532479.html

Theo: Mộc Nhiên

(Pháp Luật Xã Hội)

Bình luận của bạn

Top
×