Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Người đàn ông ở nhà thuê, 20 năm cưu mang người khuyết tật

https://tv.plo.vn/nguoi-tu-te/nguoi-dan-ong-o-nha-thue-20-nam-cuu-mang-nguoi-khuyet-tat-919991.html

Theo Ekip Người Tử tế 

(Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

Bình luận của bạn

Top
×