Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Tích hợp thẻ xanh trong mã QR trên CCCD gắn chíp

https://www.phapluatxahoi.vn/tv-tin-tuc/tich-hop-the-xanh-trong-ma-qr-tren-cccd-gan-chip-c769vd1294900.html

The  CK

(Pháp luật xã hội)

Bình luận của bạn

Top
×