Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

TP.HCM: Tiêu hủy lô hàng giả, hàng gian trị giá hơn 1 tỷ đồng

https://tv.plo.vn/Video/tphcm-tieu-huy-lo-hang-gia-hang-gian-tri-gia-hon-1-ty-dong-919960.html

Theo Công Minh - Đào Hà 

(Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

Bình luận của bạn

Top
×