Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Vụ Giang‘36’:Nếu cảnh sát 113 làm đúng thì không có gì xảy ra?

https://tv.plo.vn/Video/vu-giang36neu-canh-sat-113-lam-dung-thi-khong-co-gi-xay-ra-913286.html

Theo MINH TÂM - HUỲNH NHƯ

(Pháp Luật TP Hồ Chí Minh)

Bình luận của bạn

Clip mới đăng
Top
×