Đăng ký
Không nhận diện được thuê bao, vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!

Dịch Corona: Lý do đặt tên virus là COVID-19

https://tv.plo.vn/video-photo-hi-hoa/video/dich-corona-ly-do-dat-ten-virus-la-covid19-889091.html

Theo Tri Túc - Anh Đào - Quốc Vũ 

(Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

Bình luận của bạn

Top
×